Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Čataj
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 05.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Čataj
Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 09.06.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Čataj
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 15.10.2017
Stav: Vyriešené

Čataj

Mesto/obec
Čataj
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 11.04.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Čataj