eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Kontakt

Obec Čataj

Čataj 333
900 83 Čataj

Mobil:
Telefón: +421 33 6450107
Web: http://www.cataj.sk
E-mail: sekretariat@cataj.sk

IČO: 00304719
DIČ: 2020682862

Bankové spojenie
IBAN:
 SK72 0200 0000 0000 0752 7112