Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Čataj
Čataj 333
900 83 Čataj


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Obec Čataj
Čataj 333
900 83 Čataj

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 33 6450107

Web: http://www.cataj.sk

E-mail: sekretariat@cataj.sk

IČO: 00304719

DIČ: 2020682862

Bankové spojenie

IBAN: SK72 0200 0000 0000 0752 7112