Základná škola s materskou školou Telefón: 033 / 6450 133
E-mail: skola@zscataj.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Silvia Fabóová

Čataj 113
90083 Čataj

Mesto/obec
Čataj